Steamzine

Steamzine
Ezin českého steampunku

středa 8. února 2017

Bílé Karpaty - původně plánované trasy

Plánování přechodu Bílých Karpat květen 2016


Původně plánované trasy, které jsme nakonec hodně změnili.
Tuto trasu jsem navrhla podle turistického průvodce Bílé Karpaty od Stanislava Wiesera ( r. 2008). Dalšími zdroji informací byly mapy.cz, Wikipedie a oficiální stránky obcí. Nakonec jsme si vytipovali, co všechno chceme ještě vidět a trasy kompletně přeplánovali.
Původní návrh vám ale dávám k dispozici, kdybyste někdo podobný výlet chtěli podniknout.Střelná → Mlýnky
Délka základní trasy: 108,5 km

V pracovní den se do Valašských Klobouků dostaneme veřejnou dopravou klidně už okolo 7:30. Většina cesty je vlakem a několikrát se přesedá. Přímých autobusů do Střelné jezdí málo. Většinou se 1x přesedá. Cesta tam trvá něco přes 20 min. A spojení je tak 1x za hodinu.

1. den - Lyský průsmyk


Základní trasa:
Střelná (Lyský průsmyk) železniční stanice - Končitá - Požár, rozcestí - Nad Nedašovou Lhotou - Pod Okršliskem - Brezová, amfiteátr, kaplička – Sidonie - Vlárský průsmyk, žel. Stanice
Délka: 25 km, 6-7 hodin, Převýšení: +680m, -450m
Možnost občerstvení: prameny u kaple Brezová a pod Požárem

Fakultativně navíc: Okružní náučná stezka Valašské klobouky – Královec – Valašské Klobouky: 12 km včetně náučného chodníku městem, 4 hod. Převýšení: +340m, -330m. Na Královci možnost občerstvení i ubytování.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Střelná (Lyský průsmyk) železniční stanice

Střelná leží 9,6 km severovýchodně od Valašských Klobouků, nedaleko od Slovenských hranic. Rozkládá se v Lyském průsmyku, který je dělícím místem Javorníků a Bílých Karpat. Protéká tudy potok Střelenka. Na severu se nad obcí zvedá vrchol Čubek (678 m.n.m.). Nejvýše položeným místem v blízkém okolí je vrchol Končitá (817 m.n.m.). V obci roste památkově chráněná lípa ze 17.století. My půjdeme z obce jižním směrem a potkáme vrcholy Končitá a Požár (791 m.n.m.)
Stálo by za to základní trasu nějak rozšířit o odbočku na Královec (655 m.n.m.), kde je televizní vysílač a horská chata s občerstvením. Z centra Valašských Klobouků vede k rozhledně červená trasa dlouhá 1,5 km. Je volně přístupná a poskytuje výhled na město Valašské Klobouky, Vizovické vrchy, CHKO Bílé Karpaty, krajinu Valašska a Javorníky. Je vysoká 21,5 m a má 79 chodů. Pokud bychom chtěli projít celou naučnou stezku Valašské Klobouky – Královec – Valašské Klobouky je to celkem cca 12 km (4hod. chůze)

Končitá

Ze Střelné budeme stoupat po červené značce. V zádech budeme mít výhled na rozhlednu na východním temeni Čubova kopce. Když se otočíme, uvidíme ho vpravo nad Střelnou. Na vrcholu Končitá (817 m.n.m) bychom měli narazit na stůl s lavicemi. Výhled do Lyského průsmyku je jen omezený. Dále bychom po červené značce měli dorazit na vrchol Požár.

Požár, rozcestí

Z Končité půjdeme po travnaté stezce. Uvidíme průhled k Vršateckému bradlu (vlevo). Dále je u cesty malá dřevěná kaplička u svatého obrázku a laviček. Stezka vede pod vrcholem Požár (792 m.n.m.) z jeho východojižní strany. Západně pod vrchem pramení říčka Brumovka (710 m.n.m), která náleží k povodí Váhu. Měli bychom dojít k rozcestí, kde je přístřešek, kříž a 80m vpravo od silnice se nachází studánka. Dále narazíme na odbočku na zelenou trasu, která vede do Valašských Klobouků nebo Štrudlova.

Nad Nedašovou Lhotou

Přejdeme přes nefrekventovanou silnici vedoucí na Slovensko do Červeného kamene okolo křížku do sedla. Po pravé straně se budou postupně otvírat výhledy na Lazy, hřbet Komonecké hornatiny s přírodním parkem Vizovické Vrchy, vysílač na Ploštinách, rozhlednu na Královci, pak do údolí Nedašovky a Návojského potoka. Sedlo Nad Nedašovou lhotou (575 m) je vyhlídkové místo a rozcestí. Výhledy do Česka jsou otevřené až k Závrší a na Brumov, směrem na Slovensko jsou omezené vrcholy Bílých Karpat. Mezi stromy stojí udržovaný křížek, který je téměř 150 let starý.

Pod Okršliskem

Mezi vrcholy Kosák a Kaňúr projdeme pod Okršlisko(769 m). Dále bude klesání, a pak vzestup v ostrém úhlu doprava.

Brezová, amfiteátr, kaplička

Rozcestí se nazývá amfiteátr podle toho, že naproti kapličce z r. 1999 je svah s lavičkami. Vytéká zde pramen pitné vody. Odtud bychom po modrém značení za cca 5 a půl hodiny došli až do Púchova se zastávkou u chaty Vršatec. My ale půjdeme dále po červené.

Sidonie

Bude výhled na vrch Nad oborou (658 m) se slovenským telekomunikačním stožárem. Uvidíme vrchy nad říčkou Vlárou a severně nad vesničkou Sidonií. Budeme mírně klesat loukami až k okraji lesa. Pak prudce klesat svahem ostrohu Hrbie. Pěšinou doprava na mostek přes potok. Za potokem narazíme na lesní silničku. Dáme se doleva údolím. Dostaneme se na točnu silnice s označenou zastávkou. Sidonie je původně sklářská osada, která patřila ke Slovensku. V r. 1997 byla začleněna do České republiky výměnou za část území obce Vrbovce.

Vlárský průsmyk, žel. Stanice

Možnost přespání: Rekreační centrum Pohoda

2.den – Vlárský průsmyk

Základní trasa:
Vlárský průsmyk, žel. Stanice- Svatý Štepán - Javorník, vrch - Rozcestí Boky, Hutiska, Na koncích – Rovné (místní část Starého Hrozenkova)
Délka: 23 km, 7 hod. Převýšení: +560 m, - 580 m
Možnost občerstvení: Žítková, restaurace Janka mezi přehradou a Hutisky, Vlárský průsmyk

Fakultativně navíc: Okruh Moravskými Kopanicemi: Starý Hrozenkov – Boky, rozcestí – přehrada Žítková – restaurace a penzion Janka – Hutiska, rozcestí – Doliny – Skaličí, rozcestí – obec Žítková – Starý Hrozenkov
Délka: 13 km, 4 hod. Převýšení: +480 m, - 430 m

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlárský průsmyk, žel. Stanice

Vlárský průsmyk (280 m.n.m) je průlomové údolí řeky Vláry na hranicích se Slovenskem (město Brumov-Bylnice okr. Zlín, Horné Srnie okr. Trenčín). Odděluje dva geomorfologické podcelky: Lopenickou hornatinu na jihozápadě a Chmeľovskou hornatinu na severovýchodě. Po jihozápadním boku údolí se vypíná vrch Čaganov (575 m.n.m.). Na severovýchodě vystupují vrchy Okrouhlá (654 m.n.m.) a Kalinka (493 m.n.m.), mezi nimiž ústí do Vláry potok Vlárka.

Svatý Štepán

Údolím po silnici dojdeme do Sv. Štěpánu, což je malá vesnička cca 3 km od Vlárského průsmyku.(325 m.n.m., v r. 2000 390 obyvatel). Nachází se zde kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1815. Uvnitř socha sv. Jana Nepomuckého a zvonek s reliéfem Madony s dítětem z roku 1863. Svatý Štěpán byl pravděpodobně založen roku 1815, kdy majitel Brumovského panství, hrabě Štěpán Ilešházy (syn Jana Iléšházyho, zakladatele Sidonie) zde založil sklářskou huť, kterou pojmenoval Svatý Štěpán. Osada tehdy čítala 146 obyvatel. V roce 1935 vyhlásil nájemce Vincenc Schreiber na huť konkurs, v roce 1936 byla výroba v huti důsledkem hospodářské krize zastavena. Od roku 1947 je v areálu bývalé sklárny dřevozpracující výroba. K 1. lednu 1954 se obec osamostatnila od Bylnice, v roce 1976 se připojila zpět k Brumovu-Bylnici.
Z vesnice se po červeném značení jde lesní pěšinou až na asfaltovou cestu. Dále doleva.
Po obou stranách oblouku údolí Vláry budou krásné výhledy. Na východním obzoru vrcholky Vršatce, na severozápadě Luhačovická vrchovina. Výhledové pláně se příznačně nazývají Pláňavy. Na okraji lesa je informační tabule lesů, altán a pamětní kámen s heslem myslivců, postavený v červnu 2007. Bučinou dojdeme k průlomu Vláry. Dále hřebenem přes Chladný vrch až na Javorník (782 m). Výhledy jsou spíš pod vrcholem , cca 50m na slovenské straně.

Javorník, vrch

Zajímavostí je, že vrcholů, které nesou v názvu slovo Javorník, je v ČR asi 6 a také existuje 5 obcí s názvem Javorník v různých okresech.
Na Javorníku v Bílých Karpatech jsou mariánské obrázky. Výhled do okolí bohužel moc neposkytuje. Dále půjdeme na Čerešienkovou (758 m).
Dalším zajímavým místem po cestě bude Peňažná s množstvím lavic a stolů, kabelových cívek, schránkou na pamětní knihu a dřevěným sloupem symbolizujícím zdejší setkávání Čechů a Slováků.
Za Pěňažnou budou po cestě po pravé straně průhledy do Vlárského údolí. Pod lesem se rozprostírá asi 1.5 km dlouhý pás louky s výhledy na Vizovické vrchy a hřbet s Javorníkem.

Rozcestí Boky, Hutiska, Na koncích

Z rozcestí Bašta odbočuje zelenobílým čtvercem značená stezka na Kochavec. Od rozcestí Na Koncích je vpravo označena odbočka ke studánce. Dále se zde dá narazit na modře značený okruh Bojkovické náučné stezky. Okruhy jsou vlastně dva. Jeden má 24 km a druhý 16 km.
Dále po červené značce budou krásné průhledy na členitou slovenskou stranu Bílých Karpat. Od státní hranice půjdeme cca 1 km smíšenými lesy do přírodní rezervace Hutě. Tady bychom měli přejít na žluté značení. Dorazíme do Moravských Kopanic, kde je možnost řady odboček na náučné stezky. Dostaneme se k zastávce pila a do středu Starého Hrozenkova.

Rovné

Možnosti přespání: Kemp u rybníka, kemp u fotbalového hřiště, rekreační středisko KORD, ubytovna na hranici, Motorest

Náučné stezky v okolí Hrozenkova: „Moravské Kopanice“ a „Okolo Hrozenka“ procházejí přímo centrem obce Starý Hrozenkov. Vedou však současně katastry dalších obcí.
Další naučné stezky v okolí: NS Lopeník, NS Květná, NS Koménka.

3. den – Velký a Malý Lopeník


Základní trasa
Starý Hrozenkov – Vápenice - Pod Vyškovcem - Mikulčin vrch - Malý Lopeník - Velký Lopeník, rozhledna - Staré díly - Nová hora- Květná
Délka: 17,5 km, 5 hod. Převýšení: +870 m, - 800 m
Možnost občerstvení: Mikulčin vrch, chata Valmont, Vyškovec, Starý Hrozenkov

Fakultativně navíc: Náučná stezka Květná – státní hranice – Pod Javořinou – Mechnáčky -Strání
Délka: 7 – 9 km, 3 hod. Převýšení: +290 m, -240 m

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starý Hrozenkov

Z Hrozenkova vyrazíme po žluté značce na asfaltovou cestu v údolí.

Vápenice

Dojdeme ke stavením Vápenice, kde je poměrně nová kaplička se zvonicí. Dále se jde po hřbetu s výhledy. Na chráněném území pod Příslopem se turistická značka spojuje se značenou náučnou stezkou. Příslop je nejvyšší bod Starého Hrozenkova ( 711 m.n.m.) Vlevo na louce pod dvojkmenem stromu rostoucího cca 100m nad chalupou je malý pomníček sestřeleného amerického bombardéru v r. 1944. Cestou od Vápenic potkáme památné stromy u chalupy pod lesem (buk a jeřáb). Dále budeme stoupat lesním úvozem a dostaneme se ke stanovišti č. 10 náučné stezky, které je na rozcestí.

Pod Vyškovcem

Zde si vybereme, zda jít rovnou k chatě Valmont nebo si můžeme udělat zacházku kolem pomníku amerických letců na Hribovně. To bychom šli po vrstevnicové neznačené vozovce, která má vpravo odbočku do Vyškovce. Po silnici, ze které jsou krásné výhledy, projdeme okolo dřevěné zvoničky

Mikulčin vrch

Dále půjdeme po žluté na Mikulčin vrch. Ten poskytuje dílčí rozhled po kopaničářské obci Lopeníku. V této oblasti se v zimě lyžuje a je zde několik rekreačních chat. (Rekreační chata Lopata, penzion Patrik, horská chata Jana)

Malý Lopeník

Poklesáme do Lopenického sedla. Z malého Lopeníku (881m) je ze sídel Kopanic nejlépe vidět Bosáčky se hřbetem Vyškovce. Přecházíme na zelenou značku.

Velký Lopeník, rozhledna

Velký Lopeník je 3. nejvyšší vrchol Bílých Karpat (911 m.n.m.). Je zde rozhledna – dřevěná stavba s kamennou základnou. Byla postavena v letech 2004 až 2005 jako symbol česko–slovenského přátelství. Realizaci rozhledny iniciovaly obce v Bílých Karpatech. Autorem vítězného návrhu je architektonické studio NEW WORK. Na pokrytí nákladů stavby se podíleli obec Lopeník, okolní obce a dobrovolní dárci, bylo využito i podpory z projektu Leader a podpory z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Na vrcholu hory byly postaveny už tři dřevěné rozhledny. První byla postavena roku 1944, o dva roky později však vyhořela. Ve stejném roce postavili její repliku, která byla zničena až v 70. letech 20. století.
Současná rozhledna je 22m vysoká, postavena z dubového dřeva a jejím autorem je Svatopluk Sládeček. Volný přístup je sezónně do 18hod.

Staré díly

Po zelené stezce budeme 3,5 km klesat, přejdeme silnici pod Březovou s dorazíme ke dvěma vývěvům železité kyselky s názvem Janáčkův pramen.

Nová hora

Přírodní rezervace Nová hora poskytuje na přelomu jara pohled na rozmanitou květenu a faunu.

Květná

Po zelené značce dorazíme do Květné., což je část obce Strání v okr. Uherské Hradiště (počet obyv. 3820). Nachází se od Strání 2,5 km. První zmínka o obci pochází z r. 1318. V r. 1794 byla založena sklárna v Květné. Na jaře roku 1945 se na svazích u obce opevnily německé jednotky, které byly poraženy vojsky Rudé armády a rumunskými jednotkami až po 13 dnech bojů. Událost bývá připomínána v obdobích jejího výročí ukázkovými rekonstrukcemi.
K významným památkám patří pseudogotický kostel Povýšení svatého Kříže, postaven r. 1909-1911 dle plánů olomouckého stavitele Václava Wittnera. Socha svatého Jana Křtitele, Zámeček. Kaple Panny Marie Bolestné v Uhliskách - byla postavena roku 1816 sedlákem Janem Popelkou. Farní dvorana
Třicátek – dům čp 69, do roku 1851 sídlo celního a třicátkového úřadu. Po zrušení úřadu dům odkoupila firma Zahn a zřídila tam byty pro své zaměstnance.

Možnosti přespání: bungalov Květná, kavárna Květná, turistická ubytovna typu D v areálu DTJ Květná, Penzion na Zámečku, chata Levandule

4. den – Velká Javořina


Základní trasa
Květná - Velká Javořina - Dibrovův pomník - Kubíkův vrch - Kamenná vrata - Vrbovce, železniční stanice
Délka: 23 km, 7 hod. Převýšení: +590 m, - 615 m
Možnost občerstvení: Holubyho chata, nejsou zde studánky

Fakultativně navíc: Okruh Vrbovce, železniční stanice – Šance – Zimovci, rozcestí – Paľovci. Vrbovce
Délka: 14,5 km, 4 hod. Převýšení: +250 m, - 250 m

Okruh ke větrnému mlýnu v Kuželově: Velká nad Veličkou, žel. Stanice – vrch Léšť – Bojiště – Kuželov – Hrubá Vrbka – Velká nad Veličkou
Délka: 9.5 – 10.5 km, 3 hod., Převýšení: + 190 m, - 190 m
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Květná

Z květné půjdeme po zeleném značení až na Velkou Javořinu. Projedeme pod vrcholem Jelenec (925 m) do přírodní rezervace Javořina. Cestou dále bychom se měli zastavit u Holubyho chaty, která je na slovenské straně. Patří mezi nejstarší horské chaty na Slovensku. Základní kámen byl položen r. 1923. Jmenuje se podle evangelického faráře Luďovíta Holubyho, který botanizoval okolí. V zimě se zde lyžuje.

Velká Javořina

Na vrcholu (970m) se nachází pomníček Josefa Vavrouška a dva pamětní kameny československých setkání.

Dibrovův pomník

Na červeně značené hraniční cestě je Dibrovův pomník - pomník partyzánskému veliteli z 2. světové války, který zde padl v říjnu 1944. Naproti pomníku je altán se stolky.

Kubíkův vrch

Dále půjdeme na Šibenický vrch (708 m), kde přejdeme na zelenou značku a podíváme se na Kubíkův vrch (684m). Oba vrchy dělí malá vzdálenost, cca 500m a poskytují nádherné výhledy po okolí.

Kamenná vrata

Po modré značce dojdeme na Kamenná vrata (625 m) a dále až do obce Vrbovce, Rozkládá se zde přírodní rezervace Machová.

Vrbovce, železniční stanice

Vrbovce je obec na Slovensku v okrese Myjava, první písemná zmínka o obci pochází z darovací listiny z roku 1394, v roce 1810 byly Vrbovce povýšeny na město a získaly nový erb.
K nejvýznamnějším rodákům v obci patřili Karol Adamiš (literát a evangelický kněz), Ján Pravoslav Leška (literát a evangelický kněz) a Štefan Leška (filolog, překladatel, spisovatel a novinář).

Odtud bychom se asi svezli vlakem (5km) do Javorníka.

Možnost přespání: v Javorníku: chatový tábor Polana, Javornická hospoda, hotel Filipov,
ve Velké nad Veličkou: vila Velička


5.den – hřbet Bílých Karpat


Základní trasa: Vrbovce, železniční stanice (Velká nad Veličkou) - U tří kamenů, rozcestí – Kobyla – Výzkum – Šumárník - Travičná, rozhledna, salaš – Radějov – Mlýnky
Délka: 20 km, 6 hod., Převýšení: +430 m, - 370 m
Možnost občerstvení: salaš Travičná, rekreační oblast Lučina

Fakultativně navíc: Okruh Vrbovce, železniční stanice – Šance – Zimovci, rozcestí – Paľovci. Vrbovce
Délka: 14,5 km, 4 hod. Převýšení: +250 m, - 250 m

Okruh Lučina – Čertoryje – Biela studňa – Žalostiná – Bukovina – Lučina
Délka: 18 km, 5 hod. Převýšení: + 350 m, - 350 mVrbovce, železniční stanice (Velká nad Veličkou)

Na staniční budově připomíná pamětní deska protifašistickou aktivistku Marušku Kudeříkovou, podle které byla pojmenována cesta do Strážnice. Ze stanice půjdeme po červené značce nejdříve po silnici, pak po značené pěšince, která nás zavede na louky. Ze sedla Vrbovce budeme stoupat na lesní cesty, které několikrát kříží hranici. Dojdeme na rozcestí U tří kamenů.

Alternativa: Nemusíme vyrazit z Vrbovce, ale můžeme jít po zelené značce z Velké nad Veličkou kolem větrného Mlýna v Kuželově. Dostaneme se také k rozcestí U tří kamenů.

U tří kamenů, rozcestí

Zde se zachovaly historické hraničníky a místo se dvěma dřevěnými kříži připomíná zbojníky a někdejší pašeráckou stezku.

Kobyla

Dále půjdeme po Záhorácké magistrále na rozcestí na Kobyle ( 583 m).

Výzkum

Po červené značce dojdeme k rozcestí Pod Výzkumem (439 m).

Šumárník

Dál trasa obchází vrch Čertoryje (443 m). Z rozcestí Pod Šumárníkem (398 m) můžeme odbočit po žluté značce na Lučinu nebo pokračovat dále po červené na Travičnou.

Travičná, rozhledna, salaš

Rozhledna má nahoře nadmořskou výšku 380 m. Má 177 schodů, měří 52,6 m, výhled je z výšky 34 m. V květnu je otevřená jen o víkendech a o svátcích od 13 do 17 hod. Platí se zde vstupné. V salaši jsou ukázky někdejšího salašnického života.

Radějov

Z Travičné bychom mohli jít po žluté do Radějova, a pak dále přes Holý vrch na Mlýnky

Mlýnky

Fakultativně: 6.den – Výlet na konec Obory Radějov a k hájence Na Pustých
Do obory je červen-září zákaz vstupu
Mlýnky – Kněžské hory: délka 7,7 km, 2,5 hod. Převýšení: +278 m, - 31 m
+ stejnou cestou zpět

Alternativa: Výlet do Zlatnické doliny. Je to na Slovesku a je tam restaurace zvaná Srub, kde vaří vynikající zvěřinu. Jde se tam okolo bývalé lovecké chaty Fráterka. Dle mého dědy se právě na Fráterce odehrála pohádka Zvířátka a Petrovští (Zvířátka a loupežníci), kterou později sepsal Václav Říha.Žádné komentáře:

Okomentovat