Steamzine

Steamzine
Ezin českého steampunku

neděle 27. května 2012

Korzet a zdraví - závěrečné shrnutí


12) Slovo závěrem a použité prameny
Ti, kteří četli předchozí texty pozorně, určitě zaznamenali, že často používám podmiňovací způsob. Má to svůj důvod. Studie na působení korzetů dnes zřejmě nikdo nedělá, a proto nemáme konkrétní údaje jako třeba u kolika procent lidí nosících korzety se objevuje dané onemocnění, u kolika z nich se uplatňují další rizikové faktory, zda se dané onemocnění u lidí nosících korzety vyskytuje častěji než u těch, co je nenosí nebo ne, apod. Určitě by bylo hodně zajímavé ověřit hypotézu, že lidé, kteří častěji nosí korzet, žijí zdravějším stylem, protože jsou si vědomi rizik, která jim stahování přináší.

Abychom tyto informace získali, musel by na to někdo udělat seriózní výzkum, kterého by se zúčastnila větší skupina lidí, kteří pravidelně nosí korzety.
Dotazník o korzetech
Cílem našeho krátkého průzkumu, který proběhl formou anonymního dotazníku bylo hlavně zjistit, kolik lidí při nošení korzetů pociťuje nějaké problémy. Výsledky nebyly nikterak alarmující. Dotazníky byly dva. Jeden zkoumal, co dnes lidi vede k pořízení korzetu a jestli preferují konfekci nebo šití na míru a proč. Druhý dotazník se týkal zdraví a všeobecného povědomí o účincích korzetů na lidský organismus. Výsledky si můžete prohlédnout na stránkách www.vyplnto.cz pod názvem módní stahovací korzety (důvody, koupě; zdraví). Zde uvádím jen několik údajů z dotazníku o zdraví, které se mi zdají zajímavé.

Respondentů bylo 62, z toho 59 žen a 3 muži. 11 respondentů začalo korzet nosit v 17 letech, což byla u této otázky nejčastější odpověď. Medián byl 18 let. 45 respondentů preferuje nízký korzet a 33 respondentů častěji volí korzet s rovným předním profilem. Většina dotázaných nosí korzet 3-5 let. Co se týče frekvence nošení, byla nejčastější odpověď:"Jednou za měsíc a méně často." Nejčastější stažení bylo 10 cm.

Problémových odpovědí bylo málo:

Z 62 respondentů:

4 měli podváhu

2 nosí korzet obvykle 13 a více hodin v kuse

4 se v korzetu docela často zadýchávají

4 uvedli, že jim v korzetu otékají nohy

1 si docela často všímá v korzetu nepříjemných pocitů u srdce (bušení, svírání)

5 v korzetu docela často bolí záda, 6 často bolí záda až po sundání korzetu

17 uvedlo, že má v korzetu častější potřebu chodit na malou, z toho u 11 se to objevuje pouze, když delší dobu sedí

Co se týče změn ve frekvenci chození na stolici, 1 uvádí, že chodí méně často a 1 chodí častěji než normálně. Vyloženě zácpu ale nezaškrtl nikdo.

5 by nosilo korzet v době akutních zdravotních potíží, pokud by to jen trochu šlo

6 by nosilo korzet v těhotenství

12 nosí konfekci

8 si zkouší šít korzety sami

Co se týče jídla v korzetu, tak 33 respondentů uvedlo, že se dokáží v korzetu bez problémů najíst, 23 uvedlo, že zvládnou jen malou svačinku a 6 se v korzetu najíst dokáže, ale je jim potom zle a musí ho sundat. 53 respondentů v korzetu nepálí žáha, 3 jen občas a 6 ano, ale pouze po jídle.Závěry?
Ani z těchto odpovědí ale nemůžeme vyvozovat nějaké přesnější závěry. Neznáme všechny okolnosti, nemáme respondenty lékařsky vyšetřené a nevíme o jejich zdravotním stavu a životním stylu vůbec nic.

Velká část onemocnění, o kterých se říká, že mohou s korzety souviset, je více méně civilizačního rázu a vyskytuje se v populaci velmi často i u lidí, kteří korzety nenosí. Korzet nebude přímým vyvolavatelem onemocnění, ale spíše jen rizikovým faktorem jeho vzniku nebo horšího průběhu. Onemocnění, která souvisí se zvyšováním nitrobřišního tlaku (hemoroidy, inkontinence moči, prolaps dělohy...) určitě nevzniknou pouze při občasném obléknutí korzetu. Zvýšený nitrobřišní tlak by zde musel působit dlouhodobě.

U menšího stažení je asi největší hrozbou ochabování a přetěžování některých svalových skupin a díky tomu vznikající svalové dysbalance. Toho je si ale většina nositelů korzetů vědoma a ví, že má pravidelně cvičit a posilovat. Také frekvence nošení není taková, aby došlo k atrofii svalstva. Navíc určitý pohyb svalů je možný i v korzetu, takže se určitě nesetkáme s tím, že by úplně zakrněly. Nicméně svaly mohou být oslabené.
Důležité také je cvičit správně. Posilovat svaly, které jsou oslabené a protahovat svaly s tendencí ke zkrácení. Při cvičení se ale často zapomíná na hluboký stabilizační systém bederní páteře a na svaly pánevního dna a zaměřuje se pouze svaly povrchové, tedy ty, které jsou vidět. Proto svalové dysbalance a problémy s nimi spojené vznikat mohou. Samozřejmě vznikají velmi často i u lidí, kteří korzet nenosí, protože je dnes hodně obvyklý sedavý styl života s nedostatkem vhodného pohybu.

Problémů vyvolaných nošením korzetu v těhotenství, bych se dnes tolik nebála, protože většina žen korzet v těhotenství nenosí. Předpokládám, že ani ty, které uvedly, že by korzet v těhotenství nosily, tak nebudou činit dlouho a s velkým stažením.

V čem já osobně vidím největší problém, je působení korzetu na trávicí orgány. Nejsou před tlakem chráněny žebry, páteří, pánví, ani mocným zádovým svalstvem jako jiné vnitřní orgány. Korzet na ně přes břišní stěnu působí přímo. Onemocnění trávícího ústrojí jsou dnes hodně častým problémem, a to i u mladých lidí. Nemyslím si, že by je korzet mohl sám o sobě přímo způsobit. Jsou spíše otázkou životního stylu. Dnes je častý stres, nepravidelné stravování, nezdravá a tučná jídla, kouření, apod. Každopádně pokud trpíte refluxní chorobou jícnu, žaludečními vředy, kolikami, idiopatickými střevními záněty nebo jakýmkoli podobným problémem v dutině břišní, korzet vám moc neprospěje.

Záludné také je, že spousta z nás v sobě může mít nějakou skrytou časovanou bombu v podobě onemocnění, které zatím nepůsobí potíže. To se může v korzetu projevit. (Např. hiátová hernie). Většina zdravotních problémů se ale vyskytuje až ve vyšším věku.

Často se píše, že korzet je dobrý proti bolestem zad, např. u dlouhého stání. Zdůvodňuje se to tím, že korzet pomáhá se správným držením těla. Tak to ale není. Působí tady zvýšení nitrobřišního tlaku, které zpevňuje a stabilizuje páteř a také to, že korzet přebírá funkci některých svalů. Správné držení těla ve skutečnosti vytváří korzet svalový, a ten bývá při častém stahování oslaben. Ke správnému držení těla proto vede pouze pravidelné cvičení. Stahování pomůže při akutních potížích a bolestech, ale jinak problém ještě více prohloubí.

Korzetové desatero
 1. Pravý stahovací korzet si pořiďte až v dospělém věku.
 2. Stahovací korzet si dejte ušít na míru.
 3. Začátečnické stažení by mělo být malé.
 4. Pokud se chcete dopracovat k extrémnímu stažení, začněte u malého stažení a korzet noste denně alespoň o trochu více než 10% celkové doby. (Doporučují se 4 hodiny denně.) Stažení zvyšujte pomalu a postupně. Remodelace žeber trvá několik měsíců, v některých případech i let! Korzet s extrémním stažením není vhodný pro příležitostné nošení. Je určen pro zkušenější nositele korzetů, kteří jsou zvyklí korzet nosit denně.
 5. Máte-li z pravidelného nošení korzetu nějaké potíže, zřejmě jste přecenili své stažení nebo má váš korzet špatný střih. U občasného nošení se mohou potíže vyskytovat častěji, protože tělo nemá dost času se na korzet adaptovat. Proto je pro příletostné nositele výhodnější volit malé, třeba jen symbolické, stažení.
 6. Adaptace na korzet nějakou dobu trvá. Raději zůstávejte delší dobu u menšího stažení. Sledujte, jak se v korzetu cítíte. Při problémech korzet povolte.
 7. Hlídejte si, co v korzetu jíte a pijete. Nepřejídejte se. Před jídlem korzet raději povolte. Pozor na tučná, nadýmavá a kořeněná jídla, alkohol a perlivé vody.
 8. Nenoste korzet v době akutních zdravotních potíží, v těhotenství a v době rekonvalescence po operacích a úrazech. Vysoký korzet nenoste v době laktace.
 9. Nošení korzetu doplňujte zdravým životním stylem s dostatkem pohybu. Cíleně posilujte zádové a břišní svalstvo. Nezapomínejte posilovat pánevní dno.
 10. Nenahrazujte stahovacím korzetem korzet zdravotní ani jiné zdravotní pomůcky.

Různé názory
Ačkoli každodenní nošení korzetu s sebou přináší řadu rizik, nikdy se neprokázalo, že by korzety zkracovaly lidský život. V zahraničních článcích o korzetech se většinou píše že je zásadní rozdíl mezi prostým nošením korzetu a extrémním stahováním. Nošení korzetu s malým stažením prý žádné nepříznivé účinky nemá. Často se cituje dnešní lékař Richard Zinkan, který říká, že i když je limitováno, jak dalece korzet nakonec může být dotažený, nejsou tím vnitřní orgány nepříznivě ovlivněny a korzety jsou součástí různých léčebných plánů po mnoho let. Doktorka Ann Beaumont říká, že ženy mají přirozené dispozice přizpůsobit se těsnému stahování díky měkčím a lehčím žebrům a většímu prostoru mezi pánví a hrudním košem. V našich končinách jsou názory na stahování daleko střízlivější a za škodlivé se považuje i stažení malé. Například fyzioterapeutka Mgr. Hana Vašíčková se ke korzetové módě vyjádřila takto: "Nošení korzetu neshledávám z žádného pohledu prospěšné ba dokonce spíše škodlivé. I minimální stažení hrudníku výrazně omezuje hybnost hrudního koše a žeber, výrazně tak mění dechový stereotyp, protože se hrudník nemůže přirozeně pohybovat během nádechu. Dochází tak k přetěžování auxiliárních dechových svalů a k možnému vzniku funkčních poruch páteře. V žádném případě takovýto korzet nenahradí korzet ortopedický. Individuálně vyrobený ortopedický korzet neplní funkci stažení a zpevnění páteře, ale díky pelotám či 'odlehčení' má funkci korekční a jeho cílem je korekce skoliotické křivky!!! Naopak trupové svaly při nošení korzetu ať již tohoto módního doplňku, tak ortopedického ochabují a je nutné je aktivovat cíleným cvičením! Co se týče krčních korzetů, tak jedinou indikací pro nějakou takovouto pomůcku je akutní ústřel krku, v žádném případě vám žádný korzet nepomůže ve správném držení hlavy, naopak…Přímou souvislost nadměrného stahování korzetem a inkontinence asi nikdo neověřoval, ale extrémní stažení hrudníku ovlivní významně funkci bránice, která společně se svaly pánevního dna má důležitou posturální funkci. Takže rozvoj dysfukce pánevního dna a následnou inkontinenci lze předvídat"Názor autorky článků
Osobně jsem toho názoru, že při rozumné opatrnosti a dodržování určitých zásad korzet většinou nebude působit žádné vážné zdravotní problémy. Samozřejmě to záleží na zdravotním stavu nositele korzetu, jeho věku, volbě stažení a střihu, frekvenci nošení, na tom, zda je korzet ušit na míru, a také trochu na štěstí.

V historii i v současnosti najdeme spoustu příkladů zdraví škodlivého oblečení, ale žádné není tak kontroverzní a tolik diskutované jako právě stahovací korzety. Přitom i jiná móda může působit dost vážné potíže, které jsou dnes už často prokázány a někdy i ověřeny studiemi. Například časté barvení vlasů má souvislost s karcinomem močového měchýře. O škodlivosti vysokých podpatků pro nohy a záda se taky ví, ale nikdo proti nim nebrojí. Kalhoty s nízkým pasem nebo těsné džíny nejsou v zimních měsících ani v horkých letních dnech moc vhodnou volbou, apod. Nemluvě o tom, že 80% českých žen nosí špatnou velikost podprsenky a to také není bez zdravotních následků. Proto si myslím, že příležitostným obléknutím korzetu člověk mnoho nezkazí. Navíc je to zajímavý prvek šatníku a příjemně zpestří české ulice hemžící se džínovým stejnokrojem. Proti občasnému obléknutí menšího stažení neprotestuji, ve stahování každodenním nebo dokonce extrémním a waist trainingu vidím riziko pro budoucí zdravotní problémy ve středním a starším věku. Subjektivní potíže se mohou projevit zejména při odložení korzetu po dlouhodobém nošení. I dámy, které se v minulých stoletích stahovaly denně, necítily žádné problémy, dokud korzet nezkoušely přestat nosit.


Použité prameny
 • Townsend, G., Levy, F., Crandall, G.: The Relation of Food to Health and Premature Death, Witt Publishing Copany, 1897
 • Barsa, P., Suchomel, P.: Krční ortézy a jejich význam v klinické praxi, Neurológia pre prax, 6/2005
 • Luchavová, M., Raška, I.: Novinky a možnosti prevence a léčby osteoporózy v ambulanci praktického lékaře, Medicína pro praxi, 12/2010
 • Dickinson, R.: Toleration of the corset: Prescribing where one cannot proscribe, Episcopal Hospital, Brooklyn, New York., 1910
 • Čech, Z.: Svaly hlubokého stabilizačního systému bederní páteře, aneb "vypouklá břicha" u kulturistů, Bodybuilding, 10/2003
 • Desmond, M.: Nahá žena, Alman, 2006
 • Mandžuková, J.: Ženám pro štěstí, úspěch, zdraví, pohodu, krásu, Start, 2003
 • Kula, R., Chýlek, V., Liszková, K., Szturz, P.: Abdominal compartment syndrome, Postgraduální medicína 6/2010
 • Vobořil, J.: Viscerosomatické a somatoviscerální vztahy z pohledu oboru rehabilitace aneb blíží se soumrak farmakoterapie u funkčních poruch zažívacího traktu?, Lékařské listy, 4/2009
 • Vacek, Z.: Embryologie, Grada, 2006
 • Trojan, S.: Lékařská fyziologie, Grada, 1999
 • Klener, P.: Propedeutika ve vnitřním lékařství, Galen, 2006
 • Češka, R.: Interna, Triton, 2010
 • Springer, J.: Domácí lékařka, Drážďanské nakladatelství M. O. Groha, 1923
 • Beaumont, A.: Corseting the Human Body and Medical Advice, Staylace, 2001
 • Zwinger, A.: Porodnictví, Galen, 2004
 • Hrodek, O., Vavřinec, J.: Pediatrie, Galen, 2002
 • Otto, J.: Ottův slovník naučný, Otto, 1888-1909
 • Goodwin, E.: Corsets: An Analysis, 1913
 • Volnohradský, R., Fűgner, D.: Syndrom břišního přetlaku, Abdominální kompartment syndrom, Urologie pro praxi, 1/2006
 • Řiháček, I., Souček, M., Fráňa, P.: Sekundární hypertenze v ambulantní praxi, Medicína pro praxi, 1/2006
 • Kolář, P.: Klinické vyšetření a léčebné postupy u pacientů s idiopatickou skoliózou, Pediatrie pro praxi, 5/2003
 • Lukáš, K.: Plyny v trávicím traktu, Čes a Slov Gastroent a Hepatol, 2009
Publikováno také na: http://ettelea-heri-morna.blog.cz 

PS: Musím se přiznat, že mi korzet zhoršuje bolesti zad a problémy s krkem. Proto ho nosím pouze na akce. Jednu dobu jsme na koleji zkoušeli nosit při učení různé bandáže a  rovnače zad. Problémy se zády nám spíše zhoršovaly. Člověk v nich už po pár minutách povolí svaly, a když je pak sundá, opravdu cítí, jak svaly leniví. Nakonec jsme se na to vykašlali a začali plavat, cvičit s fyzioterapeutem a chodit na jógu. To nám opravdu pomohlo a navíc to potlačovalo stres před zkouškami.

Žádné komentáře:

Okomentovat